Giới thiệu NovelTok:

NovelTok là một nền tảng dành cho tác giả sáng tác tiểu thuyết, dốc sức tìm kiếm và bồi dưỡng tác giả viết tiểu thuyết gốc Việt Nam, và tạo bầu không khí khuyến khích đổi mới, khuyến khích theo đuổi sự tiến bộ và sáng tác tiểu thuyết hay. Tác giả đã ký hợp đồng có cơ hội nhận được nhiều doanh thu phần trăm theo đõi. Ngoài ra, nền tảng còn có nhiều lợi ích như thưởng chuyên cần, thưởng quà tặng, bản quyền chuyển thể v.v và đầu tư lớn cho việc tuyên truyền các tác giả xuất sắc. NovelTok có thể giúp mọi người thỏa sức sáng tạo và kiếm được thù lao nhanh nhất.

Đối tượng:

Tất cả các tác giả ký hợp đồng độc quyền với NovelTok.Thời gian thực hành: ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chế độ ký hợp đồng:

Ký hợp đồng nhận phần trăm doanh thu: Tác phẩm được ký độc quyền với NovelTok, tác giả có thể nhận phần trăm doanh thu.

Yêu cầu ký hợp đồng:

Ký hợp đồng nhận phần trăm doanh thu: Bạn đăng tải lên NovelTok đủ 10.000 chữ thì có thể ký hợp đồng.
  • Bản quyền của các tác phẩm phải được đảm bảo hoàn chỉnh từ khi ký cho đến hết quá trình sáng tác tiếp theo, không liên quan đến đạo văn và viết lung tung, bạn sẽ bị khấu trừ tất cả lợi nhuận; nếu gây ra tổn thất nghiêm trọng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chế độ sáng tác:

Sáng tác tự do: nhận phần trăm doanh thu, các tác giả sáng tác một cách tự do, chỉ không vi phạm luật pháp và quy định thì không giới hạn thể loại và số lượng chữ.

Kế hoạch chuyên cần:

Kế hoạch chuyên cần của NovelTok cam kết mang lại lợi ích phong phú cho các tác giả và cung cấp một bến cảng yên tâm cho mỗi tác giả chăm chỉ; sáng tác là một quá trình tích lũy, và siêng năng là một yếu tố không thể thiếu được, tích lũy nhiều mới có thể tạo lên giá trị lớn.

Đối tượng kế hoạch chuyên cần:

Tất cả các tác giả ký hợp đồng độc quyền với NovelTok.

Kỳ thống kê chuyên cần:

Mỗi tháng (0:00 ngày mùng 1 mỗi tháng đến 23:59 vào ngày cuối cùng của tháng)

Yêu cầu chuyên cần:

Cập nhật hàng ngày là ≥ 3.000 chữ, cập nhật hàng tháng là ≥ 100.000 chữ, và ngày nghỉ không nhiều hơn 3 ngày, ngày nghỉ liên tục không nhiều hơn 2 ngày, bạn sẽ có thể nhận được thưởng chuyên cần 600.000 VNĐ/tháng.
Trong kỳ thống kê, số lượng chữ được cập nhật hàng ngày (0:00 ~ 23:59) của các tác phẩm đã ký hợp đồng đạt đến mức hàng tháng, và không vi phạm các yêu cầu liên quan, thì bạn nhận được thưởng chuyên cần. (Các lợi ích trên được tính theo tháng. Các tác phẩm phải là tác phẩm đã ký hợp đồng và không được đạo văn, viết lung tung, vi phạm luật pháp và quy định v.v)

Yêu cầu cập nhật:

Số chữ được cập nhật trong một chương không được ít hơn 1.000 chữ, và phải là 1.000-3.500 chữ. Tốt nhất mỗi chương 1.500-2.200 chữ, và số chữ mỗi chương nên bằng nhau, không được quá ít hoặc quá nhiều.

Mail gửi:

noveltok.editor@gmail.com

Những vấn đề cần chú ý:

Để bảo vệ quyền và lợi ích của các tác giả NovelTok và duy trì bầu không khí sáng tác tự do, nghiêm ngặt, các hành vi sau đây sẽ bị coi là vi phạm quy định nền tảng:
  • 1. Tác phẩm đã ký hợp đồng vi phạm quy định quốc gia;
  • 2. Tác phẩm đã ký hợp đồng có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp như tác phẩm là đạo văn, ác ý viết lung tung, ác ý chiếm dụng các bản thảo cũ, ác ý lặp lại các chương v.v;
  • 3. Trong thời hạn hợp đồng, tự ý ủy quyền bản quyền cho bên khác sử dụng khi chưa được NovelTok đồng ý;
  • 4. Vi phạm thỏa thuận bảo mật và tiết lộ chi tiết hợp đồng cho người khác;
  • 5. Ác ý nói xấu nền tảng và nhân viên nền tảng.

Nếu có bất kỳ hành vi nào ở trên, nền tảng sẽ hủy lợi ích tháng ấy hoặc tất cả các khoản thù lao. Nếu trường hợp gây ra tổn thất nghiêm trọng, nền tảng sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm.

“Quyền lợi của tác giả NovelTok (Thử thực hành)” sẽ được thực hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. NovelTok có quyền giải thích cuối cùng, và có quyền sửa đổi nội dung lợi ích này và phương thức cụ thể.